Програма соціально-економічного розвитку

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку

  Вільнянської  сільської ради на 2018 р.

 

Програма розроблена на основі вимог Конституції України  з урахуванням положень Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", "Про державні цільові програми".

Метою розроблення Програми є узгодження спільних дій місцевої влади та підприємців зі створення сприятливих умов для забезпечення сталого соціально -  економічного розвитку сіл Вільне та Юрівка.

Основним завданням Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення.

Програма направлена на реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення, його соціального захисту, а також скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, навчальних та культурних закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя.

У процесі виконання Програма може уточнюватися.

Зміни і доповнення до Програми затверджуються на сесії сільської ради.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками року.

 

 

 1. Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку 

на 2018 рік.

 

Основне завдання Програми полягає у вирішенні соціальних проблем, підвищення рівня життя населення, сприяння покращенню фінансового стану підприємств та організацій та розвитку малого та середнього бізнесу.

Одним з головних завдань Програми є збереження трудового ресурсу.

Актуальним у 2018 році залишиться питання матеріально-технічного забезпечення, капітального та поточного ремонтів об’єктів комунальної власності сільської ради.

 

 

 

 

 1. Основні напрями соціально-економічного та культурного розвитку   на 2018 рік

 

2.1.         Демографічний розвиток, підтримка сімей та молоді

Основною метою демографічного розвитку є створення умов для нормалізації процесів природного і механічного відтворення населення шляхом підвищення якості та рівня життя населення, збереженні його життєвого і трудового потенціалу. Особливого значення набувають фактори щодо забезпечення права дитини та створення умов для її благополучного зростання і виховання у колі здорової сім’ї; забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді через ефективно функціонуючу систему соціальних послуг.

Основні завдання на 2018 рік:

 • Проведення комплексу виховних, інформаційно- пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно – виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;
 • Створення ефективної системи роботи з попередження та профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, сприяння формуванню здорового способу життя;
 • Забезпечення дітей у навчальних закладах екологічно чистими продуктами харчування та якісною питною водою;
 • Організація та проведення турнірів, спартакіад, фізкультурно – спортивних заходів, спрямованих на покращення фізичного виховання молоді;
 • Облаштування спортивного та дитячого ігрового майданчика, а також зони відпочинку в центрі села.

 

 1. Соціальний захист населення

    В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значна увага приділяється посиленню захисту соціально – вразливих верств населення шляхом надання різних видів соціальної допомоги.

Основні завдання на 2018 рік:

 • Організація прийому громадян;
 • Створення банку даних проблем з інвалідності;
 • Забезпечити доведення інформацій управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щодо пільг та субсидій;
 • Покращення обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян похилого віку;
 • Покращення обслуговування інвалідів, забезпечення безперешкодного доступу до сфер суспільного життя.

 

2.3.         Охорона здоров’я

Стан здоров’я населення громади характеризує його трудоресурсний потенціал, зумовлює рівень продуктивності праці в суспільстві та значною мірою впливає на перспективи його соціально-економічного розвитку. Тому одним з головних напрямків діяльності сільської ради буде задоволення потреб населення в отриманні медичних послуг.

 

2.4.          Освіта

Забезпечення комплексного підходу до вирішення завдань освіти та охорони здоров'я та життя дітей.

Об'єднання зусиль органів місцевої виконавчої влади, громадських організацій, меценатів, благодійних фондів, спрямованих на поліпшення роботи у навчальних закладах.

Основні завдання на 2018 рік:

 • Забезпечення виконання натуральних норм харчування;
 • Реорганізація Вільнянської ЗОШ навчально-виховне об’єднання «школа-дитячий садок»;
 • Охоплення учнів навчальних закладів позашкільною освітою;
 • Залучення до гурткової роботи дітей та сприяння їх всебічному розвитку і соціалізації.

2.5.          Культура, спорт

Основною метою є створення умов для відродження та розвитку культури на території села, підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян. Активісти села працюють над відродженням та збереженням традицій святкування важливих подій в житті сільської громади.  Поліпшення бібліотечного обслуговування населення. Відтворення постійно-діючих виставкових експозицій щодо історичної та культурної спадщини села, а також сучасних проблем дасть змогу розширити кругозір та рівень знань підростаючого покоління. Сприяння розвитку спортивно-оздоровчого виду туризму. В результаті проведеної роботи буде збережено та примножено культурні надбання, забезпечено умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села.

Діяльність сфери фізичної культури і спорту буде спрямовано на більш активне та продуктивне поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху. З цією метою будуть створюватися відповідні умови для підвищення рівня здоров'я та фізичного розвитку населення, впровадження сучасних механізмів підготовки спортивних резервів.

Основні завдання на 2018 рік:

 • Придбання проекційного обладнання в будинок культури;
 • Проведення косметичного ремонту та облаштування актової зали;
 • Розширення роботи гуртків та клубів за інтересами;
 • Організація дозвіллєвих  заходів для різних категорій населення.
 • Забезпечення якісного проведення фізкультурі оздоровчої та спортивно-масової роботи в школі.

 

 1. Транспортний комплекс і зв'язок

Для успішного соціально-економічного розвитку населених пунктів сільської ради надійний зв'язок залишається одним з найважливіших факторів.

У 2018 році передбачається продовжити прискорений розвиток та модернізацію місцевих мереж, подальше впровадження високорентабельних послуг зв’язку на базі новітніх технологій(стільникового зв’язку, послуг Інтернет, електронної пошти тощо).

Для безперешкодного руху транспорту між населеними пунктами Вільнянської сільської ради та районним і обласним центром у зимовий період планується проведення заходів з розчистки доріг.

 

 1. Житлово-комунальне господарство

З метою реалізації програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства передбачається виконання завдань, спрямованих на:

 • Упровадження енергозберігаючих заходів, зменшення споживання енергоносіїв на виробництво послуг теплопостачання.
 • Своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період установ сільської ради.
 • Забезпечення збирання твердих побутових відходів у населених пунктах сільської ради.

 

 

 1. Фінансування, координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Фінансування даної Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Координація роботи по виконанню заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься сільським головою.

Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійні комісії сільської ради.

 

 

 1. Ризики та можливі перешкоди

 

Можливі ризики та загрози сталому економічному зростанню, що можуть призвести до негативних наслідків в економіці села:

 • Втрати податкових надходжень до сільського бюджету;
 • Війна;
 • Низька інвестиційна привабливість;
 • Низькі темпи впровадження енергоощадних технологій та низькі темпи зниження втрат в електромережах;
 • Небезпечно низький рівень платоспроможності підприємств та населення, низький рівень заощаджень.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *